KS. Đào Ngọc Tiến

1.        Họ và Tên: Đào Ngọc Tiến

2.        Năm sinh: 1978

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

4.        Quá trình đào tạo: 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

             2006

Đại học Kiến trúc Hà nội

Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

Cao học

             2011

Đại học Kiến trúc Hà nội

Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

                5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Cơ học công trình.

                – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục.

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

Xây dựng và giải bài toán ổn định khung phẳng đàn hồi theo phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss. (6/2011-Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng)

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Sức bền-Cơ học kết cấu

          Điện thoại: 0988185072

          Email: tien071078@gmail.com

443 lượt xem