THS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

1. Họ và tên:                Nguyễn Thị Thanh Hòa 2. Năm sinh:              1980                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ 4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:   Học vị:           Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay:   Giảng viên 7. Mobile:   0912828682     E-mail:   hoakientruc@gmail.com 8. Cơ quan công tác     Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Đại Đọc Thêm …

310 lượt xem

Ths. Nguyễn Thanh Tùng

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng 2. Năm sinh: 14/12/1976 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Không Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị:2008 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: Giảng Viên 7. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901 E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Đọc Thêm …

418 lượt xem

Ths. Vũ Quang Duẩn

Ths. Vũ Quang Duẩn 1.                Họ và tên: Vũ Quang Duẩn 2.                Năm sinh : 1977 3.                Học vị cao nhất: ThS 4.                Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN Cao học 2007 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 5.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –                  Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; –                  Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu gỗ, Kết cấu thép              . 6.                Danh mục bài giảng: –                  Kết cấu gỗ; –                  Kết cấu thép 1; –                  Kết cấu thép 2; –                  Kết cấu Đọc Thêm …

394 lượt xem

Ths. Vũ Huy Hoàng

Ths. Vũ Huy Hoàng 1.        Họ và Tên: VŨ HUY HOÀNG          2.        Năm sinh: 1976 3.        Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu thép, gỗ 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1999  Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – TQ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép I, Đọc Thêm …

574 lượt xem

Ks. Nguyễn Danh Hoàng

Ks. Nguyễn Danh Hoàng 1.        Họ và Tên: NGUYỄN DANH HOÀNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép-gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép-gỗ 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn Kết Cấu Thép-Gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội –          Điện thoại: 0977 959 078 –          Email: ngdanhhoang@gmail.com

461 lượt xem

Ths. Mai Trọng Nghĩa

Ths. Mai Trọng Nghĩa 1.        Họ và Tên: MAI TRỌNG NGHĨA 2.        Năm sinh: 1977 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Liège- Vương quốc Bỉ Mô hình hóa và thiết kế   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, kết cấu kim loại, vật liệu kim loại, mô hình                      hóa và thiết kế công trình…                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu gỗ 6.        Danh mục Đọc Thêm …

566 lượt xem

Ths. Hoàng Ngọc Phương

1.        Họ và Tên: HOÀNG NGỌC PHƯƠNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Trường ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2014 Trường ĐH Kiến Trúc HN Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép – gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép – gỗ 6.        Thành tích cá nhân: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục, Hội cơ học Việt Nam Giấy Đọc Thêm …

529 lượt xem

TS. Chu Thị Hoàng Anh

TS. Chu Thị Hoàng Anh 1.                   Họ và Tên: CHU THỊ HOÀNG ANH 2.                   Năm sinh: 26-07-1984 3.                   Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu thép – gỗ khoa Xây Dựng Trường ĐHKT 4.                   Học vị cao nhất: Tiến sỹ 5.                   Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2009 Đại học Tổng hợp Quốc Gia Tambov- LB Nga Xây dựng dân dụng và công nghiệp 6.             Khả năng sử dụng ngoại ngữ:                 Tiếng Anh: Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói…                 Tiếng Nga:Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói… 7.             Chuyên ngành Đọc Thêm …

470 lượt xem

PGS. TS. Vũ Quốc Anh

PGS. TS. Vũ Quốc Anh 1.        Họ và Tên: Vũ Quốc Anh 2.        Chức vụ: Trưởng bộ môn 3.        Học vị cao nhất: TS 4.        Học hàm: PGS 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1994 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Cao học 1998 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Tiến sỹ 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Sau Tiến sỹ (Post Doctor) 2005 Học viện công nghệ Georgia, Bang Georgia, Hoa Kỳ (Geogia Institute of Technology) Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp   Đọc Thêm …

1.461 lượt xem

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên:  Đoàn Tuyết Ngọc –    Năm sinh: 1957 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS. TS –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1980 –    Email: doanngoc57kt@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Đồ án kết cấu thép 1 – 1984 – Chủ biên       + Đồ án kết cấu thép2 – 1984 – Tham gia       + Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép – 2008 – Chủ biên       + Thiết kế khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp 2008 – Tham gia –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:       + Kết cấu liên hợp       + Kết cấu Đọc Thêm …

823 lượt xem