THS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

1. Họ và tên:                Nguyễn Thị Thanh Hòa 2. Năm sinh:              1980                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ 4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:   Học vị:           Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay:   Giảng viên 7. Mobile:   0912828682     E-mail:   hoakientruc@gmail.com 8. Cơ quan công tác     Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Đại Đọc Thêm …

282 lượt xem

Ths. Nguyễn Thanh Tùng

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng 2. Năm sinh: 14/12/1976 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Không Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị:2008 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: Giảng Viên 7. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901 E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Đọc Thêm …

379 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU THÉP – GỖ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Quốc Anh PGS.TS.GVCC 0904715062 anhquocvu@gmail.com          anhvq@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS.GVCC 0913514110 nguyenhongsondhkt@gmail.com    sonnh@hau.edu.vn Phó Trưởng BM 3 Chu Thị Hoàng Anh TS 0962134911 chuhoanganh2607@yahoo.com     anhcth@hau.edu.vn 4 Vũ Quang Duẩn ThS 0913082015 vqduan@gmail.com         duanvq@hau.edu.vn 5 Phạm Ngọc Hiếu TS 0862120185  ngochieu03x1@gmail.com           hieupn@hau.edu.vn 6 Nguyễn Thị Thanh Hoà ThS 0912828682 hoakientruc@gmail.com           hoa.ntt@hau.edu.vn 7 Vũ Huy Hoàng ThS 0912348810 hoangvptv@yahoo.com            hoangvh@hau.edu.vn 8 Nguyễn Danh Hoàng ThS 0977959078 ngdanhhoang@gmail.com          hoangnd@hau.edu.vn 9 Phạm Thanh Hùng TS 0948691886 phamthanhhung.kxd@gmail.com       hungpt@hau.edu.vn 10 Vũ Trọng Huy ThS.GVC 0913510780 huydhkt@gmail.com               huyvt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn & Đọc Thêm …

1.215 lượt xem

Ths. Vũ Trọng Huy

Ths. Vũ Trọng Huy 1.        Họ và Tên: VŨ TRỌNG HUY 2.        Năm sinh: 1973 3.        Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1995 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu Thép, gôc                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết Đọc Thêm …

443 lượt xem

Ths. Vũ Quang Duẩn

Ths. Vũ Quang Duẩn 1.                Họ và tên: Vũ Quang Duẩn 2.                Năm sinh : 1977 3.                Học vị cao nhất: ThS 4.                Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN Cao học 2007 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 5.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –                  Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; –                  Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu gỗ, Kết cấu thép              . 6.                Danh mục bài giảng: –                  Kết cấu gỗ; –                  Kết cấu thép 1; –                  Kết cấu thép 2; –                  Kết cấu Đọc Thêm …

343 lượt xem

Ths. Vũ Huy Hoàng

Ths. Vũ Huy Hoàng 1.        Họ và Tên: VŨ HUY HOÀNG          2.        Năm sinh: 1976 3.        Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu thép, gỗ 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1999  Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – TQ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép I, Đọc Thêm …

515 lượt xem

Ks. Nguyễn Danh Hoàng

Ks. Nguyễn Danh Hoàng 1.        Họ và Tên: NGUYỄN DANH HOÀNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép-gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép-gỗ 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn Kết Cấu Thép-Gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội –          Điện thoại: 0977 959 078 –          Email: ngdanhhoang@gmail.com

431 lượt xem

Ths. Mai Trọng Nghĩa

Ths. Mai Trọng Nghĩa 1.        Họ và Tên: MAI TRỌNG NGHĨA 2.        Năm sinh: 1977 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Liège- Vương quốc Bỉ Mô hình hóa và thiết kế   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, kết cấu kim loại, vật liệu kim loại, mô hình                      hóa và thiết kế công trình…                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu gỗ 6.        Danh mục Đọc Thêm …

552 lượt xem

Ths. Hoàng Ngọc Phương

1.        Họ và Tên: HOÀNG NGỌC PHƯƠNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Trường ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2014 Trường ĐH Kiến Trúc HN Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép – gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép – gỗ 6.        Thành tích cá nhân: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục, Hội cơ học Việt Nam Giấy Đọc Thêm …

512 lượt xem

TS. Chu Thị Hoàng Anh

TS. Chu Thị Hoàng Anh 1.                   Họ và Tên: CHU THỊ HOÀNG ANH 2.                   Năm sinh: 26-07-1984 3.                   Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu thép – gỗ khoa Xây Dựng Trường ĐHKT 4.                   Học vị cao nhất: Tiến sỹ 5.                   Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2009 Đại học Tổng hợp Quốc Gia Tambov- LB Nga Xây dựng dân dụng và công nghiệp 6.             Khả năng sử dụng ngoại ngữ:                 Tiếng Anh: Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói…                 Tiếng Nga:Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói… 7.             Chuyên ngành Đọc Thêm …

430 lượt xem