THS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

1. Họ và tên:                Nguyễn Thị Thanh Hòa 2. Năm sinh:              1980                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ 4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:   Học vị:           Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay:   Giảng viên 7. Mobile:   0912828682     E-mail:   hoakientruc@gmail.com 8. Cơ quan công tác     Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Đại Đọc Thêm …

30 lượt xem

Ths. Nguyễn Thanh Tùng

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng 2. Năm sinh: 14/12/1976 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Không Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị:2008 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: Giảng Viên 7. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901 E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Đọc Thêm …

52 lượt xem

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên:  Đoàn Tuyết Ngọc –    Năm sinh: 1957 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS. TS –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1980 –    Email: doanngoc57kt@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Đồ án kết cấu thép 1 – 1984 – Chủ biên       + Đồ án kết cấu thép2 – 1984 – Tham gia       + Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép – 2008 – Chủ biên       + Thiết kế khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp 2008 – Tham gia –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:       + Kết cấu liên hợp       + Kết cấu Đọc Thêm …

370 lượt xem

PGS. TS. Phạm Minh Hà

TS. Phạm Minh Hà 1. Họ và tên:           PHẠM MINH HÀ                                3. Chức vụ:             Phó Hiệu trưởng 4. Học vị cao nhất: Tiến sỹ kỹ thuật                     5. Học hàm:             PGS         6. Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Đại học 1994 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ) Tiến sỹ 2000 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ)   7. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu Đọc Thêm …

467 lượt xem

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ Họ và tên: Nguyễn Lệ Thủy Học vị cao nhất: ThS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2002 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:             – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.             – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép gỗ Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: –   Tính toán nút dàn không gian sử dụng liên kết hàn trực tiếp; Tạp chí xây Đọc Thêm …

201 lượt xem

490 lượt xem

Ths. Vũ Trọng Huy

Ths. Vũ Trọng Huy 1.        Họ và Tên: VŨ TRỌNG HUY 2.        Năm sinh: 1973 3.        Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1995 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu Thép, gôc                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết Đọc Thêm …

191 lượt xem

Ths. Vũ Quang Duẩn

Ths. Vũ Quang Duẩn 1.                Họ và tên: Vũ Quang Duẩn 2.                Năm sinh : 1977 3.                Học vị cao nhất: ThS 4.                Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN Cao học 2007 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 5.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –                  Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; –                  Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu gỗ, Kết cấu thép              . 6.                Danh mục bài giảng: –                  Kết cấu gỗ; –                  Kết cấu thép 1; –                  Kết cấu thép 2; –                  Kết cấu Đọc Thêm …

125 lượt xem

Ths. Vũ Huy Hoàng

Ths. Vũ Huy Hoàng 1.        Họ và Tên: VŨ HUY HOÀNG          2.        Năm sinh: 1976 3.        Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu thép, gỗ 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1999  Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – TQ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép I, Đọc Thêm …

233 lượt xem

Ks. Nguyễn Danh Hoàng

Ks. Nguyễn Danh Hoàng 1.        Họ và Tên: NGUYỄN DANH HOÀNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép-gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép-gỗ 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn Kết Cấu Thép-Gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội –          Điện thoại: 0977 959 078 –          Email: ngdanhhoang@gmail.com

172 lượt xem