Thông báo về học phần ĐATN đợt 1 năm học 2020-2021 – Đẩy nhanh tiến độ nộp bài phản biện

SINH VIÊN LƯU Ý CÁC VẤN ĐỀ SAU TRONG QUÁ TRÌNH PHẢN BIỆN ĐATN.

1. DO THỜI GIAN PHẢN BIỆN GẤP, ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG LIÊN HỆ VỚI GV PHẢN BIỆN ĐỂ NỘP BÀI, KHÔNG CHỜ ĐỢI ĐỦ NHÓM MỚI ĐẾN NỘP BÀI, SẼ CHẬM TIẾN ĐỘ.

2. KHI NỘP BÀI CHO GV PHẢN BIỆN, ĐỀ NGHỊ TRAO ĐỔI VỚI GV ĐỂ CHỐT THỜI GIAN NHẬN LẠI BÀI ĐỂ NỘP PHẢN BIỆN PHẦN KHÁC.

3. KHI NHẬN BÀI TỪ GV SAU KHI PHẢN BIỆN XONG MỖI PHẦN, SV LƯU Ý GV PHẢN BIỆN PHẢI KÍ VÀO TRANG SỐ (4) CỦA QUYẾT ĐỊNH – PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN. TRƯỜNG HỢP GV PHẢN BIỆN CHƯA KÍ, SINH VIÊN XIN CHỮ KÍ NGAY KHI NHẬN LẠI BÀI.

4. BAN CÁN SỰ CÁC LỚP LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC BẠN THỰC HIỆN KHẨN TRƯƠNG. QUÁ TRÌNH PHẢN BIỆN CÓ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI ĐÁP LIÊN HỆ VP KHOA XÂY DỰNG.

TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH PHẢN BIỆN PHẢI KẾT THÚC TRONG NGÀY THỨ 3, 26/01/2021.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

**************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ LỊCH THU BÀI ĐATN VÀ PHÂN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30, thứ 4, ngày 20/01/2021

Địa điểm: Phòng H 3.05

HỒ SƠ YÊU CẦU:

 1. BẢN VẼ IN KHỔ A1 (KHÔNG ĐÓNG QUYỂN), BẢN VẼ IN KHỔ A3 ĐÓNG QUYỂN ĐỦ NỘI DUNG VÀ CHỮ KÝ CỦA GVHD.
 2. THUYẾT MINH ĐATN (IN 2 MẶT) ĐÓNG QUYỂN CÓ ĐỦ CÁC NỘI DUNG, ĐỦ CHỮ KÝ CỦA GVHD Ở BÌA LÓT CỦA MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG). THUYẾT MINH ĐÓNG BÌA MỀM MÀU XANH KÈM BÓNG KÍNH.
 3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯ:

– QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐATN (1), BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN ĐATN (2), PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ (3), PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN (4) ĐÓNG SAU TRANG BÌA 2 CỦA THUYẾT MINH THEO THỨ TỰ.

– PHỤ LỤC PHẦN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KHUNG, DẦM DỌC BẰNG PHẦN MỀM ĐÓNG QUYỂN RIÊNG VÀ PHẢI CÓ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA GVHD CÁC PHẦN LIÊN QUAN.

 • VIỆC IN THUYẾT MINH, ĐÓNG QUYỂN, PHẢI TUÂN THỦ CHẶT CHẼ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA KHOA XÂY DỰNG (XEM THÔNG BÁO PHÍA DƯỚI)
 1. ĐĨA CD GHI TOÀN BỘ HỒ SƠ ĐATN ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA (SINH VIÊN CHƯA NỘP ĐĨA, NỘP CÙNG ĐỒ ÁN VỀ VĂN PHÒNG KHOA SAU KHI BẢO VỆ XONG);

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

 • SINH VIÊN MANG HỒ SƠ ĐẾN BÀN KIỂM TRA THEO LỚP, GIÁO VIÊN KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG TRÊN, NẾU ĐẠT SẼ ĐƯỢC KÝ XÁC NHẬN VÀ GHI TÊN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LÊN PHIẾU PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN.
 • SINH VIÊN MANG THUYẾT MINH ĐẾN BÀN KÝ DUYỆT VÀ NHẬN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐATN (03 phiếu chấm điểm hướng dẫn và 03 phiếu chấm điểm phản biện) GỬI GV HƯỚNG DẪN VÀ GV PHẢN BIỆN.
 • SAU KHI PHẢN BIỆN XONG, SINH VIÊN HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐATN VÀ CHUẨN BỊ CHO TỔNG PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TẠI TIỂU BAN.

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN VÀ TỔNG PHẢN BIỆN ĐATN NHƯ SAU:

PHIẾU NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN: Sinh viên chủ động liên hệ và nộp phiếu nhận xét hướng dẫn ĐATN tới các giáo viên hướng dẫn theo từng phần.

PHẢN BIỆN: Sinh viên sau khi tham gia thu bài và phân PB, căn cứ vào danh sách giáo viên phản biện các phần của ĐATN, chủ động liên lạc và gửi ĐATN và phiếu nhận xét PB để các Thầy/Cô phản biện; các phần phản biện không nhất thiết phải theo trình tự các phần ĐATN, sinh viên chủ động sắp xếp theo yêu cầu của các GV Phản biện.

TỔNG PHẢN BIỆN: sau khi có kết quả phản biện và hướng dẫn ĐATN từ các giáo viên; Khoa XD sẽ tổng hợp và thông báo tới các sinh viên có tên trong danh sách Tổng phản biện có mặt tại Khoa XD để tham gia Tổng PB; thời gian dự kiến là 14h ngày 29/1/2021.

THỜI GIAN BẢO VỆ ĐATN: NGÀY 30/01/2021

SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI CÁC THÔNG BÁO TIẾP THEO.

*****************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 2.

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY: Kết quả kiểm tra tiến độ lần 2.

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách chậm tiến độ lưu ý, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành ĐATN.

******************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ  LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 2:

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN:

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG…)
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 08H30 THỨ 4 NGÀY 6/01/2021
 • ĐỊA ĐIỂM NHƯ SAU:
 • Tiểu ban 1: Lớp 16X1+16X2              phòng:  H8.01
 • Tiểu ban 2: Lớp 16X3+16X4              phòng:  H8.02
 • Tiểu ban 3: Lớp 16X5+16X6              phòng:  H8.03
 • Tiểu ban 4: Lớp 16X7+16X8              phòng:  H8.04
 • Tiểu ban 5: Lớp 16X9                         phòng:  H8.04
 • Tiểu ban 7: Các lớp 11X-15X + 17X   phòng:  H8.05
 • Tiểu ban 6: Các lớp XN                      phòng:  H8.05
 • Tiểu ban 8: Các lớp VL                       phòng:  P Họp khoa XD

CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN ĐỢT 2 XEM FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

Quy định KTTD lần 2

*****************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1.

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY: Báo cáo kiểm tra tiến độ lần 1

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách lưu ý, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành ĐATN.

*************************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ  LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1:

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN:

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG…)
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 8H30 THỨ 4 NGÀY 9/12/2020
 • ĐỊA ĐIỂM NHƯ SAU:
 • Tiểu ban 1: Lớp 16X1+16X2              phòng:  H10.05
 • Tiểu ban 2: Lớp 16X3+16X4              phòng:  H10.05
 • Tiểu ban 3: Lớp 16X5+16X6              phòng:  H12.05
 • Tiểu ban 4: Lớp 16X7+16X8              phòng:  H12.05
 • Tiểu ban 5: Lớp 16X9                         phòng:  H11.02
 • Tiểu ban 7: Các lớp 11X-15X + 17X            phòng:  H5.01
 • Tiểu ban 6: Các lớp XN                      phòng:  H7.04
 • Tiểu ban 8: Các lớp VL                       phòng:  Phòng họp Khoa XD

KHI ĐẾN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, SINH VIÊN NGÀNH X, XN CẦN MANG VÀ NỘP LẠI CHO LỚP TRƯỞNG  – LỚP TRƯỞNG BÀN GIAO CHO KHOA NHỮNG TÀI LIỆU SAU:

 1. BẢN GỐC TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT (SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG PHOTO LẠI 1 BỘ NẾU CẦN PHẢI SỬ DỤNG).
 2. HỒ SƠ KIẾN TRÚC KHOA ĐÃ GIAO.
 3. BỘ HỒ SƠ KIẾN TRÚC MỚI (CÓ CHỮ KÍ CỦA GVHD).

Quy định kiểm tra tiến độ lần 1 đối với sinh viên X, XN

******************************************************************************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo về việc nhận QĐ Đồ án TN chính thức:

Các bạn sv đã nhận QĐ ĐATN tạm thời sẽ nhận QĐ chính thức tại VP khoa XD.

Thời gian: ngày 13-14/11/2019.

Trân trọng cảm ơn!

******************************************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀ HỒ SƠ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021 NHƯ SAU:

Thời gian: 08h30 thứ Ba ngày 6/10/2020

Địa điểm: Phòng H5.05

Danh sách sinh viên nhận Đồ án TN đợt 1 năm học 2020-2021 (Đây là danh sách theo kết quả xét duyệt của Khoa Xây dựng – Danh sách chính thức sẽ có sau khi nhà trường phê duyệt và ra quyết định):

Danh sách SV ngành X XN nhận ĐATN đợt 1

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH VẬT LIỆU NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020

Đồ án TN đợt 1 năm học 2020-2021 được thực hiện theo tiến độ dưới đây:

Tiến độ thực hiện ĐATN đợt 1 năm học 2020-2021

Sinh viên thực hiện ĐATN theo các quy định cụ thể dưới đây (yêu cầu bắt buộc):

*******************************************************************************************************************************************************

Theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 05/10/2020.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Các trường hợp sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN:

 • Sinh viên khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện nhận ĐATN: làm đơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây). Thời hạn nhận đơn là ngày 15/9/2020.
 • Sinh viên khóa 2016 không phải làm đơn. Khoa sẽ tự xét.

3. Sinh viên sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp, in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên trước ngày 20/9/2020. Với yêu cầu như sau:

 • Hồ sơ ĐATN phải là công trình thiết kế và thi công thực tế, được thực hiện bởi các công ty thiết kế (không sử dụng các hồ sơ ĐATN của khóa trước);
 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trước ngày 20/9/2020.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

4. Những sinh viên không sưu tầm hồ sơ ĐATN hoặc hồ sơ sưu tầm không đạt yêu cầu Khoa XD sẽ giao hồ sơ từ nguồn hồ sơ ĐATN của Khoa.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang web để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

9.976 lượt xem