PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

      Họ tên: Nguyễn Tiến Chương

      Năm sinh: 1959

      Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

      Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2007

      Email: chuongnguyentien@gmail.com

      Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

      + Kết cấu nhà cao tầng BTCT – Chỉ dẫn thiết kế , NXB Xây dựng, 1997 ( Chủ biên).

      + Móng nhà cao tầng – kinh nghiệm nước ngoài, NXB Xây dựng, 2004 ( Đồng tác giả ).

      Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Phân tích phi tuyến tĩnh lực, động lực và ổn định kết cấu xây dựng, Kết cấu bêtông ứng suất trước và kết cấu các công trình đặc biệt.

      Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

    Thành tích cá nhân: Bằng khen của Bộ Xây dựng

1.381 lượt xem