KS. Vi Văn Định

KS. Vi Văn Định I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                  VI VĂN ĐỊNH    Học vị cao nhất:       Kỹ sư    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động: 01688 741 356        Email:                        vidinhdhkt@yahoo.com.vn II. QUÁ TRÌNH ĐÀO Đọc Thêm …

137 lượt xem

Ths. Lê Phi Long

Ths. Lê Phi Long I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                  LÊ PHI LONG Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng   Đơn vị công tác:       Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                    Di động: 0902 028 998 Email:                        longmay711@yahoo.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ   Đọc Thêm …

82 lượt xem

202 lượt xem

ThS. Đoàn Đình Điệp

ThS. Đoàn Đình Điệp I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC      Họ và tên:                   ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP    Học vị cao nhất:        Thạc sỹ kỹ thuật    Chức vụ:                    Trưởng bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:        Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:     Cơ quan : 043.8542529                                        Di động: 0904.137.638    Email:                         doandiep2364@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ  Đọc Thêm …

110 lượt xem

Ths. Trần Văn Viết

Ths. Trần Văn Viết I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                 TRẦN VĂN VIẾT    Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động:    0905 322 262    Email:                        tranviet06@gmail.com   II. QUÁ Đọc Thêm …

71 lượt xem