fbpx

Category Archives: Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Kết quả nghiên cứu đã đạt được Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc tương đương: 03  Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Trường: 10  Hướng dẫn Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án: 04  Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành: […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699