Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp tháng 9-2018

Khoa Xây dựng xin thông báo về lịch phát quyết định Đồ án TN cho sinh viên khóa 2014X XN đợt 1 và 2013X, XN đợt 2 như sau:

 • Thời gian phát quyết định:
 • Các lớp 14X1-14X6: 08h30 thứ 2, ngày 24/9/2018.
 • Các lớp 14X7 + 14X8 + 14XN và các lớp khóa 2013X, XN trở về trước: 10h00 thứ 2, ngày 24/9/2018.
 • Địa điểm: Phòng H11.05
 • Danh sách sv sẽ update sau.

4. Sinh viên đọc kỹ các quy định liên quan đến học phần ĐATN sau đây để tuân thủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện:

Yêu cầu tất cả các sinh viên có mặt để nhận hồ sơ và quyết định thực hiện ĐATN. Các trường hợp vắng mặt sẽ không được phát quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà nội, 18-9-2018.

****************************************

Theo quyết định của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp khóa 2013X, XN đợt 2 và khóa 2014X, XN đợt 1 sẽ gộp chung thành 1 đợt và bắt đầu từ ngày 24/9/2018.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2018 như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất). Trường hợp này sinh viên làm đơn xin nhận làm ĐATN và có cam kết hoàn thành tất cả các môn học trong Chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Sinh viên khóa 2013X, XN và các trường hợp khác làm đơn theo mẫu đính kèm gửi về VP Khoa Xây dựng trước ngày 31/8/2018 (sinh viên khóa 2013 không phải xin xác nhận của nơi cư trú, sinh viên khóa 2012X, XN trở về trước phải xin xác nhận nơi cư trú).Sinh viên khóa 2014X, XN đã hoàn thành chương trình đào tạo không cần làm đơn.

3. Sinh viên đã thi đang chờ kết quả để hoàn thành chương trình đào tạo làm đơn xin nhận ĐATN tạm thời gửi về VP khoa XD trước ngày 10/9/2018.

4. Sinh viên sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp, in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên trước ngày 10/9/2018. Với yêu cầu cụ thể như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 3.0; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trước ngày 10/9/2018.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Đơn xin nhận ĐATN

Đơn xin nhận ĐATN tạm thời

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

3.400 lượt xem