ThS. Đào Minh Hiếu

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

   Họ tên: Đào Minh Hiếu

   Năm sinh: 1981

   Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư

   Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005

   Email:

   Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

   Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

   Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

   Thành tích cá nhân:

65 lượt xem