ThS. Nguyễn Hoài Nam

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam               
2. Năm sinh: 1971                                                                3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                            Năm được phong:

  Học vị: Thạc sĩ                                                                   Năm đạt học vị: 2001

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Mã chuyên ngành KH&CN: 1 0 5 0 1  Tên gọi: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng dạy

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0913580026
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Mỏ – Địa chất Địa chất công trình 1993
Thạc sỹ Đại học Mỏ – Địa chất Công trình địa chất             2001
Thực tập sinh khoa học

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
2
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1993 ~ 1995 Kỹ sư Địa chất công trình Công ty TV cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
1995 ~ nay Giảng viên Địa chất công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Mối liên kết giữa khe nứt kiến tạo hiện đại với hiện tượng mất ổn định công trình ở Hà Nội Tác giả  Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng, số 20 2015
Đánh giá đặc điểm ĐCCT của các lớp đất yếu trong đô thị Hà Nội khi xây dựng công trình Tác giả Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng 2018
Sử dụng kết quả CPT đánh giá biến dạng lún trong vùng Thái Bình Tác giả Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1+2 2019
Một số kết quả nghiên cứu chấn động bề mặt bằng VM 1220E để đánh giá hư hại của các công trình Tác giả Tạp chí Địa kỹ thuật, số 4 2020
Phân tích nguyên nhân sự cố thường xảy ra khi xây dựng dự án lấn biển Tác giả Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng 2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Bài giảng Địa chất công trình     Đồng tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  

 

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu định hướng quy hoạch và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị Hà Nội 2006 – 2013 Đề tài cấp Thành phố Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–                  Địa chất công trình, địa chất thủy văn công trình, xử lý nền đất yếu.

 

Hotline TS : 0914.859.909