ThS. Nguyễn Thành An

  1. Họ và Tên: Nguyễn Thành An
  2. Học vị cao nhất: Ks.
  3. Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2008

ĐH Mỏ – Địa Chất Hà Nội

Địa chất công trình – Địa kỹ thuật

 

  1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

             – Địa chất công trình;

            – Cơ học đá;

– Khoáng vật và thạch học công trình.

 

  1. Danh mục bài giảng:

– Bài giảng Địa chất công trình;

– Bài giảng Cơ học đá;

– Bài giảng Khoáng vật và thạch học.

 

    6.   Các bài báo:

Trần Thương Bình và Nguyễn Thành An (2011). Đặc điểm xói lở khu vực ngã ba Sông Đuống với giải pháp bảo vệ bờ hợp lý. Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 5, 6/2011.

 

  1. Địa chỉ liên lạc:

          Điện thoại: 0985345900.

          Email: thanhandcctb48@gmail.com

330 lượt xem