ThS. Nguyễn Thành An

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                NGUYỄN THÀNH AN
2. Năm sinh:            20/08/1983                                                          3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:               Thạc Sĩ                                                  Năm đạt học vị:  2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20 106  Tên gọi:    Kỹ Thuật Địa Chất Công Trình
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7.  E-mail:   thanhandcctb48@gmail.com
8.Mobile:   0985345900
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcĐH Mỏ Địa Chất Hà NộiĐịa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật2008
Thạc sỹĐH Mỏ Địa Chất Hà NộiĐịa Chất Công Trình2012
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Anh Văn Khá Khá KháKhá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
Từ 7/2008-11/2008Nhân viên Địa Chất Công TrìnhCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI-GIC)
Từ 11/2008 – nay Giảng viên Giảng viên dạy các môn: Khoáng vật và Thạch học; Địa chất công trình; Địa chất công trình – Địa chất thuỷ văn; Cơ học đá; Cơ học đất – Nền móngTrường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
 Vai trò của đá gốc đối với sự hình thành đặc tính Địa chất công trình của đất tàn tích Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội2016
 Phân vùng cấu trúc nền địa chất công trình khu vực quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh theo khả năng ổn định hố móng sâuTác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội2018
Đặc điểm biến đổi cao độ xuất hiện mặt lớp đất cuội sỏi khu vực quận Thanh Xuân thành phố Hà NộiTác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội2019
Tương quan giữa modul biến dạng và sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất sét, sét pha khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiTác giảTạp chí Xây dựng Việt Nam2020
Phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn NEHRPTác giảTạp chí Xây dựng Việt Nam2021
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
Sách Excel nâng cao và các ứng dụng trong xây dựngĐồng tác giảNhà Xuất bản Xây dựng2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Địa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật
–         Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn
–         Cơ học đất – Nền móng