Category Archives: Các Môn Học

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Dân dụng trình độ đại học

Xem thông tin trong link https://drive.google.com/file/d/1Xa9u5yHf4RwCjewXDDtjH8AlY6eeeE1Z/view?usp=sharing   [...]

Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương [...]

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802 Là phần tiếp theo của môn Vật liệu [...]

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng – XD2803

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng – XD2803 Sinh viên làm các thí nghiệm để [...]

Thực tập địa chất công trình – XD3102

Thực tập địa chất công trình – XD3102 Sinh viên sẽ được tham quan các [...]

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101 Mục đích trước tiên của [...]

Thực tập trắc địa – DT2302

Thực tập trắc địa – DT2302 Sinh viên sẽ học cách sử dụng các máy [...]

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 – CT3902

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 – CT3902 Không có mô tả [...]

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504 Mục đích của môn học là [...]

Quản lý dự án công trình xây dựng – XD3513

Quản lý dự án công trình xây dựng – XD3513 Mục đích của môn học [...]