Category Archives: Các Môn Học

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Dân dụng trình độ đại học

Xem thông tin trong link https://drive.google.com/file/d/1Xa9u5yHf4RwCjewXDDtjH8AlY6eeeE1Z/view?usp=sharing  

Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương [...]

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 – CT3902

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 – CT3902 Không có mô tả

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504 Mục đích của môn học là [...]

Quản lý dự án công trình xây dựng – XD3513

Quản lý dự án công trình xây dựng – XD3513 Mục đích của môn học [...]

Thi công các công trình đặc biệt – XD3512

Thi công các công trình đặc biệt – XD3512 Mục đích của môn học là [...]

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503 Với công trình cho trước bằng [...]

Tham quan – XD6401

Tham quan – XD6401 Sinh viên đi tham quan các công trình đã hoặc đang [...]

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502 Mỗi SV sẽ lập biện pháp [...]

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802 Là phần tiếp theo của môn Vật liệu [...]

Hotline TS : 0914.859.909