Quản lý dự án công trình xây dựng – XD3513

(Last Updated On: 09/11/2018)

Mục đích của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lí một dự án xây dựng. sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ hiểu rõ các khái niệm: tiến độ, hợp đồng, tài chính, rủi ro trong một dự án.

Hotline TS : 0914.859.909