Vật liệu xây dựng 2 – XD2802

(Last Updated On: 09/11/2018)

Là phần tiếp theo của môn Vật liệu xây dựng 1. Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về tính chất cơ lí, tính đặc thù, điều kiện hình thành, công nghệ chế tạo và các ứng dụng của các vật liệu: kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, chất kết dính hữu cơ, bê tông dùng chất kết dính hữu cơ.

Hotline TS : 0914.859.909