Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503

(Last Updated On: 09/11/2018)

Với công trình cho trước bằng kết cấu lắp ghép, mỗi SV tự chọn phương án và kỹ thuật thi công phù hợp với quy mô và đặc điểm công trình. Các nội dung chính là: thiết kế biện pháp treo buộc; thiết kế sơ đồ lắp ghép; lựa chọn thiết bị thi công; lắp ghép chi tiết tựng bộ phận; an toàn lao động. Đồ án được thể hiện trên 1 bản vẽ A1 và 1 quyển thuyết minh.

Hotline TS : 0914.859.909