Thông báo về học bổng ngắn hạn tại Viện công nghệ Moruran Nhật Bản

Khoa XD xin thông báo tới các em sinh viên về chương trình học bổng ngắn hạn tại Viện công nghệ Moruran Nhật Bản. Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 3/1/2018. Sinh viên quan tâm có thể liên hệ với Viện Đào tạo và hợp tác quốc tế như trong thông báo để được hướng dẫn cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn! Hoc bong Muroran 2018

324 lượt xem

Thông báo về tuyển dụng sinh viên thực tập và làm việc công ty INCOMEX

Khoa XD xin gửi tới các em sinh viên thông báo về tuyển dụng sinh viên thực tập và làm việc tại công ty INCOMEX. Các em sinh viên có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ kèm trong thông báo. Cảm ơn các em. TB tuyen dung thuc tap Incomex

828 lượt xem

Thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN 13X

Khoa xây dựng thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN khóa 13X&XN. Đề nghị các sinh viên lưu ý tham gia đầy đủ. Danh sách sinh viên bảo vệ lại TTTN Tiểu ban 3: 1 Nông Sơn Tùng 2012X7 Tiểu ban 4: 1 Lê Văn Thọ 2013X4 2 Lê Thị Huê 2013X4 3 Đinh Thị Kiều Linh 2013X4 4 Nhữ Văn Thành 2013X4 5 Nguyễn Anh Tuấn 2013X4 6 Lê Anh Đức 2012X6   Thời gian bảo vệ lại: 09h00 ngày Thứ 6, 22/12/2017 Địa điểm: Phòng U313

331 lượt xem

660 lượt xem

1.496 lượt xem