Monthly Archives: December 2017

Thông báo về học bổng ngắn hạn tại Viện công nghệ Moruran Nhật Bản

Khoa XD xin thông báo tới các em sinh viên về chương trình học bổng [...]

Thông báo về tuyển dụng sinh viên thực tập và làm việc công ty INCOMEX

Khoa XD xin gửi tới các em sinh viên thông báo về tuyển dụng sinh [...]

Thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN 13X

Khoa xây dựng thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học [...]

Thông báo về bảo vệ học phần Thực tập tốt nghiệp khóa 13X&XN

Khoa Xây dựng xin thông báo tới các sinh viên đang tham gia học phần [...]

Thông báo về xét nhận ĐATN và sưu tầm hồ sơ ĐATN khóa 13X, XN đợt 1

Khoa XD thông báo tới các em sinh viên khóa 13X, XN và các trường [...]

Hotline TS : 0866 793 699