fbpx

Thông báo về xét nhận ĐATN và sưu tầm hồ sơ ĐATN khóa 13X, XN đợt 1

(Last Updated On: 04/12/2017)

Khoa XD thông báo tới các em sinh viên khóa 13X, XN và các trường hợp khác về Xét tư cách nhận ĐATN và sưu tầm hồ sơ làm ĐATN đợt 1.

Các em sinh viên xem thông báo và chuẩn bị hồ sơ theo file đính kèm.

Hotline TS : 0866 793 699