Thông báo về xét nhận ĐATN và sưu tầm hồ sơ ĐATN khóa 13X, XN đợt 1

Khoa XD thông báo tới các em sinh viên khóa 13X, XN và các trường hợp khác về Xét tư cách nhận ĐATN và sưu tầm hồ sơ làm ĐATN đợt 1.

Các em sinh viên xem thông báo và chuẩn bị hồ sơ theo file đính kèm.