Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Kết quả nghiên cứu đã đạt được Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc tương đương: 03  Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Trường: 10  Hướng dẫn Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án: 04  Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành: 15  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải: 15 nhóm  Chủ trì và tham gia biên soạn bài giảng các môn học: 08  Chủ trì và tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy: 06 Tài liệu đã biên soạn

110 lượt xem

Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Các hướng nghiên cứu chính Kết cấu thép, kết cấu gỗ, kết cấu nhôm, kết cấu liên hợp thép-bê tông. Kết cấu thép đặc biệt, kết cấu thép nâng cao: kết cấu thép thanh thành mỏng tạo hình nguội, chống cháy và an toàn cháy cho kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của các nước tiên tiến như Mỹ, Nga, châu Âu, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc. Phương pháp phân tích kết cấu nâng cao: phân tích kết cấu xét đến tính phi tuyến của vật liệu và kết cấu. Độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu thép.

68 lượt xem

214 lượt xem

203 lượt xem

Đề Cương Môn Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Câu hỏi ôn tập Dạng bài tập kết cấu thép phần 2 Câu hỏi ôn tập chuyên đề kết cấu nhà cao tầng Đề cương, nội dung ôn tập kết cấu thép gỗ các lớp K Đề cương ôn tập kết cấu thép gỗ (lớp K) Nội dung ôn tập Kết Cấu Thép Gỗ (lớp K) Đề cương ôn tập môn kết cấu Gỗ Đề cương ôn tập môn kết cấu Gỗ

469 lượt xem

Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Các môn dạy sau đại học – Lý thuyết đàn hồi và dẻo – Kết cấu thép các công trình đặc biệt Đào tạo sau đại học – Thạc sĩ: hàng năm bộ môn tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho khoảng 10 ~ 15 học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã ngành 60.58.02.08. – Tiến sĩ: bộ môn tiếp nhận và quản lý các nghiên cứu sinh thực hiện các luận án với đề tài có hướng nghiên cứu liên quan. Tại thời điểm năm 2017, có 3 nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ tại bộ môn: NCS. Hoàng Hiếu Nghĩa, Đọc Thêm …

122 lượt xem

Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Khoa Xây Dựng Kết cấu thép 1 – XD3301 Đồ án Kết cấu thép 1 – XD3302 Kết cấu thép 2 – XD3303 Đồ án Kết cấu thép 2 – XD3304 Kết cấu gỗ – XD3305 (Tùy chọn) Kết cấu thép – Phần 3 (Tùy chọn): Kết cấu thép ứng suất trước – XD3309 Kết cấu thép liên hợp – XD3310 Kết cấu thép dây treo – XD3311 Kết cấu thép bản – XD3312 Kết cấu thép tháp trụ – XD3313 Các Khoa Khác Kết cấu công trình (Khoa Quy hoạch) – XD3314 Kết cấu thép gỗ (Khoa Kiến trúc, Đô thị, Quản lý đô thị)  – XD3308.1 và XD3308.2

66 lượt xem