Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_364_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_364_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ – KHOA XÂY DỰNG

Lĩnh Vực Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Các hướng nghiên cứu chính

  • Kết cấu thép, kết cấu gỗ, kết cấu nhôm, kết cấu liên hợp thép-bê tông.
  • Kết cấu thép đặc biệt, kết cấu thép nâng cao: kết cấu thép thanh thành mỏng tạo hình nguội, chống cháy và an toàn cháy cho kết cấu thép.
  • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của các nước tiên tiến như Mỹ, Nga, châu Âu, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc.
  • Phương pháp phân tích kết cấu nâng cao: phân tích kết cấu xét đến tính phi tuyến của vật liệu và kết cấu.
  • Độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu thép.