Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/11/2018)

Khoa Xây Dựng

 • Kết cấu thép 1 – XD3301
 • Đồ án Kết cấu thép 1 – XD3302
 • Kết cấu thép 2 – XD3303
 • Đồ án Kết cấu thép 2 – XD3304
 • Kết cấu gỗ – XD3305 (Tùy chọn)

Kết cấu thép – Phần 3 (Tùy chọn):

 • Kết cấu thép ứng suất trước – XD3309
 • Kết cấu thép liên hợp – XD3310
 • Kết cấu thép dây treo – XD3311
 • Kết cấu thép bản – XD3312
 • Kết cấu thép tháp trụ – XD3313

Các Khoa Khác

 • Kết cấu công trình (Khoa Quy hoạch) – XD3314
 • Kết cấu thép gỗ (Khoa Kiến trúc, Đô thị, Quản lý đô thị)  – XD3308.1 và XD3308.2
Hotline TS : 0914.859.909