Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/11/2018)

Các môn dạy sau đại học

– Lý thuyết đàn hồi và dẻo
– Kết cấu thép các công trình đặc biệt

Đào tạo sau đại học

– Thạc sĩ: hàng năm bộ môn tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho khoảng 10 ~ 15 học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã ngành 60.58.02.08.

– Tiến sĩ: bộ môn tiếp nhận và quản lý các nghiên cứu sinh thực hiện các luận án với đề tài có hướng nghiên cứu liên quan. Tại thời điểm năm 2017, có 3 nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ tại bộ môn:

  1. NCS. Hoàng Hiếu Nghĩa, “Nghiên cứu sự hình thành khớp dẻo của khung thép với bản sàn bê tông liên hợp”, HDKH: PGS. TS. Vũ Quốc Anh, PGS. TS. Nghiêm Mạnh Hiến.
  2. NCS. Trần Thanh Việt, “Phân tích kết cấu khung thép liên kết nửa cứng theo mô hình mờ”, HDKH: PGS. TS. Vũ Quốc Anh, GS. TS. Lê Xuân Huỳnh.
  3. NCS Trần Đại Quang, “Nghiên cứu ứng xử cột thép ống nhồi bê tông cường độ cao chịu tải trọng dài hạn”, HDKH: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS. TS. Võ Thanh Lương.
Hotline TS : 0914.859.909