Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khóa 2015X, XN, VL (Lịch bảo vệ lại)

(Last Updated On: 13/09/2019)

Các sinh viên có tên trong danh sách sau sẽ tham gia bảo vệ lại học phần TTTN:

  1. Trần Anh Dũng    2015X3
  2. Nguyễn Doãn Đạt    2015X6

Thời gian: 09h00 ngày thứ Ba, 10/9/2019

Địa điểm: phòng U313.

***************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP NHƯ SAU:

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 9/9/2019.

Địa điểm cụ thể như sau:

Lớp tín chỉ                      Phòng

15X1                              H5.01

15X2                              H5.01

15X3                              H5.01

15X4                              H5.02

15X5                              H5.02

15X6                              H5.02

15X7                               H5.04

15X8                               H5.04

15X9                               H5.04

15XN                               H5.04

15VL                                H5.04

Lưu ý: sinh viên tham gia học phần ĐATN tốt nghiệp cần hoàn thiện báo cáo TTTN, báo cáo cần có: xác nhận của đơn vị thực tập (nhận xét, đóng dấu); xác nhận và điểm quá trính của GVHD. Báo cáo cần hoàn thành trước ngày 6/9/2019.

Trân trọng cảm ơn.

************************************************************

KHOA XÂY DỰNG XIN THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TẬP TRUNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ NGHE PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH THỰC TẬP NHƯ SAU:

  1. THỜI GIAN: 13H30 NGÀY THỨ 2: 12/8/2019
  2. ĐỊA ĐIỂM: U401

YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY CÓ MẶT ĐỂ NGHE QUY CHẾ VÀ NHẬN QUYẾT ĐỊNH:

Danh sách sinh viên tham gia HP TTTN 2019 X XN    DSSV_ HP TTTN lớp 15VL

Danh sách nhóm TT kèm GV HD

NHỮNG SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ (MÀ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH) KHẨN TRƯƠNG BỔ SUNG VIỆC ĐĂNG KÍ.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

***********************************************************************

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 17H CHIỀU NGÀY 7/8/2019 LÀ HẠN CUỐI CÙNG ĐỂ ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC PHẦN TT TN TRÊN TRANG TÍN CHỈ. KHOA XÂY DỰNG SẼ CHỈ TIẾP NHẬN VÀ PHÂN CÔNG THỰC TẬP ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ. CÁC SINH VIÊN LƯU Ý.

***********************************************************************

KHOA XÂY DỰNG LƯU Ý 1 SỐ VẤN ĐỀ SAU VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ NHÓM VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:

1. Việc đăng kí các nhóm và địa điểm thực tập là để tạo điều kiện cho sinh viên trong vấn đề đi lại và thực tập. Điều này là không bắt buộc. Các công trình không đạt yêu cầu về địa điểm và quy mô sẽ không được xét duyệt.

2. Các sinh viên không đăng kí sẽ được Khoa phân công địa điểm thực tập đầy đủ, do các thầy cô trong khoa liên hệ.

3. Các trường hợp có tiêu cực trong quá trình liên hệ và thực tập cần được phản ánh kịp thời về VP Khoa XD.

Trân trọng cảm ơn.

*******************************

  • KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO

( V/v: Thực tập tốt nghiệp khoá 15X&15XN)

  1. Theo kế hoạch đào tạo năm 2018-2019, Khoá 2015X&XN sẽ đi thực tập tốt nghiệp 04 tuần từ tuần 01 (12/8/2019) đến hết tuần 04 (8/9/2019). Để tạo thuận lợi cho đợt thực tập, Khoa Xây dựng cho phép sinh viên khoá 15X&15XN tự liên hệ địa điểm thực tập với các yêu cầu sau:

– Một nhóm thực tập có số lượng người từ  05 đến 07 sinh viên.

– Địa điểm thực tập: Các Công ty Xây dựng, các Tổng công ty xây dựng, các Công ty Tư vấn thiết kế, thẩm định, các Viện thiết kế, các công trường xây dựng, các nhà máy sản xuất cấu kiện kết cấu… tại Hà Nội.

– Sinh viên tự làm đơn xin thực tập (có mẫu kèm theo), có ý kiến và đóng dấu đồng ý của cơ quan tiếp nhận thực tập, ghi rõ địa điểm thực tập, danh sách sinh viên, điện thoại liên hệ và nộp về khoa Xây dựng trước ngày 5/8/2018.

– Các sinh viên không liên hệ được địa điểm thực tập sẽ được Khoa phân công.

  1. Đúng 8h30 sáng Thứ hai ngày 12/8/2019, tất cả SV khoá 15X&XN đủ điều kiện có mặt tại trường (địa điểm sẽ thông báo sau) để nghe phổ biến kế hoạch, nội dung thực tập và nhận quyết định thực tập tốt nghiệp.
  2. Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp của khóa 15X&XN: Dự kiến tất cả sinh viên sẽ tập trung để bảo vệ thực tập tốt nghiệp theo các tiểu ban vào tuần 04 từ 02/9/2018 đến 08/9/2018 (Thời gian và địa điểm cụ thể Khoa sẽ thông báo đến các lớp trưởng, trên trang web của Khoa (kxd-dhkt.edu.vn) và tại bảng tin của Khoa).
  3. Trong thời gian thực tập Tốt nghiệp, Khoa Xây dựng sẽ tổ chức xét tư cách tốt nghiệp cho SV khoá 15X&XN theo quy chế, sinh viên cần hoàn tất các môn học và nghĩa vụ tài chính với Nhà trường trước khi được xét tốt nghiệp. Đề nghị các lớp trưởng và SV khoá 15X&XN theo dõi những nội dung chi tiết trên trang web của Khoa và tại bảng tin của khoa Xây dựng.
  4. Từ tuần 06 (16/9/2019) các SV đủ tư cách nhận ĐATN sẽ làm ĐATN. Để tạo điều kiện cho đợt làm ĐATN, Khoa Xây dựng cho phép các SV khoá 15X&XN tự sưu tầm đề tài tốt nghiệp (đề tài là các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình chuyên dụng đã, đang xây dựng trên toàn quốc hoặc đang ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công). Các đề tài phải có quy mô phù hợp với một ĐATN về diện tích, mặt bằng, số tầng, chiều cao…Các đề tài này cần có các bản vẽ kiến trúc (mặt bằng các tầng, tối thiểu 2 mặt cắt, tối thiểu 2 mặt đứng, chi tiết cấu tạo các lớp sàn, cầu thang, mặt bằng tổng thể…) và tài liệu khảo sát địa chất của công trình đó kèm theo.

Đề tài tốt nghiệp của sinh viên được dự kiến số tầng tương ứng với kết quả học tập như sau:
– Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 3.0; sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và trưởng khoa quyết định.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp > 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.7
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 7 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Các SV sưu tầm đề tài và tài liệu khảo sát địa chất nộp cho trợ lý đào tọa Khoa Xây dựng trước ngày 01/9/2019 để Khoa xem xét và duyệt. SV không sưu tầm được đề tài hoặc các đề tài không được duyệt sẽ được Khoa phân công đề tài TN.

Điều kiện nhận ĐATN:

SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TBTL >= 1.95 VÀ CÒN NỢ KHÔNG QUÁ 2 HỌC PHẦN (ĐÃ HỌC NHƯNG CHƯA QUA MÔN)

Đơn xin TTTN

Đề cương TT TN NGÀNH XDDD

Đề cương TTTN CTN ĐÔ THỊ

Hotline TS : 0914.859.909