Monthly Archives: February 2020

Thông báo về việc quay trở lại học tập từ tuần 30

Nhà trường thông báo một số nội dung sau: – Lịch giảng dạy và học [...]

Thông báo về việc nghỉ học Tuần 29 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [...]

Thông báo về việc nghỉ học Tuần 28 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

👉 Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, [...]

Thông báo nghỉ học tuần 27 để chủ động phòng chống dịch do vi rút Cô-rô-na

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh viêm đường hô hấp [...]

Hotline TS : 0914.859.909