Thông báo về việc nghỉ học Tuần 29 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch bệnh này, Nhà trường thông báo tiếp tục cho phép NCS, học viên và sinh viên của Nhà trường được nghỉ Tuần 29 (từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020).

Các đơn vị trong Trường chủ động điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với sự thay đổi về lịch giảng dạy và học tập mới, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác năm học của đơn vị và của Nhà trường, báo cáo Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến cáo của của Bộ Y tế, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường tạm dừng tiếp nhận sinh viên vào ở trong Ký túc xá trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên và sinh viên trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện Thông báo này.