Thông báo về việc nghỉ học Tuần 28 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Last Updated On: 14/02/2020)

👉 Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch bệnh này, Nhà trường thông báo tiếp tục cho phép NCS, học viên và sinh viên của Nhà trường được nghỉ Tuần 28 (từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020).
👉 Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến cáo của của Bộ Y tế, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
👉 Nhà trường tạm dừng tiếp nhận sinh viên vào ở trong Ký túc xá trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909