Monthly Archives: July 2017

Giới Thiệu Bộ Môn Công Trình Ngầm

Giới thiệu bộ môn Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị thuộc Ngành đào tạo [...]

Giới Thiệu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Giới thiệu bộ môn Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ là một bộ môn [...]

Thông Tin Các Bộ Môn

Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN [...]

Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC [...]

Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Ra Trường Làm Gì?

Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Ra Trường Làm Gì? Trước xu thế đô thị [...]

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp  1.      Học tập/Thi cử Hỏi: Tôi có thể đăng ký [...]

Ngành Xây dựng học gì? Làm gì

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=jWjR0SAZC64″ autoplay=”yes”]

Khoa Xây dựng – Tại sao không?

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=DDIZMzYcEjo&t=19″ autoplay=”yes”]

Hotline TS : 0914.859.909