Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Nguyễn Duy Hiếu PGS.TS. GVCC 0912396397 [email protected]           [email protected] Phó Trưởng Khoa- Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Khắc Kỷ ThS 0916066980 [email protected]        [email protected]
3 Phạm Thanh Mai ThS 0389144664 [email protected]       [email protected]
4 Đỗ Trọng Toàn ThS 0916765007 [email protected]           [email protected] NCS tại  Nga
Hotline TS : 0866 793 699