Thông báo về việc quay trở lại học tập từ tuần 30

Nhà trường thông báo một số nội dung sau: – Lịch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học và sau đại học theo lịch cũ (từ Tuần 26) được đẩy lùi lại 04 tuần và triển khai thực hiện từ Tuần 30 (bắt đầu từ thứ Hai, ngày 02/03/2020); – Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học chịu trách nhiệm điều chỉnh và thông báo lịch giảng dạy, học tập mới cho các đơn vị liên quan, giảng viên, NCS, học viên và sinh viên để biết và thực hiện; – Các đơn vị khác chủ động điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với sự thay đổi về lịch giảng dạy và học tập Đọc Thêm …

135 lượt xem

Thông báo về việc nghỉ học Tuần 29 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch bệnh này, Nhà trường thông báo tiếp tục cho phép NCS, học viên và sinh viên của Nhà trường được nghỉ Tuần 29 (từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020). Các đơn vị trong Trường chủ động điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với sự thay đổi về lịch giảng dạy và học tập mới, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác Đọc Thêm …

89 lượt xem

Thông báo về việc nghỉ học Tuần 28 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

👉 Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch bệnh này, Nhà trường thông báo tiếp tục cho phép NCS, học viên và sinh viên của Nhà trường được nghỉ Tuần 28 (từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020). 👉 Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến cáo của của Bộ Y tế, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 👉 Nhà trường tạm dừng tiếp nhận sinh viên vào ở trong Ký túc xá trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trân trọng Đọc Thêm …

193 lượt xem

Thông báo nghỉ học tuần 27 để chủ động phòng chống dịch do vi rút Cô-rô-na

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra, Nhà trường thông báo: Tiếp tục cho phép sinh viên của Nhà trường nghỉ tuần 27 (từ ngày 10/2/2020 đến hết ngày 16/2/2020). Sinh viên chủ động theo dõi lịch học trên trang TC và tìm hiểu, thực hiện các biện pháp phòng bệnh dịch. Trân trọng thông báo!

178 lượt xem