Lịch bảo vệ Đồ Án Thép

SÁng thứ 5, ngày 30/11 tại H804: – Từ 8g30 -9g30: 14X4 (thầy Nghĩa dậy lý thuyết) – Từ 9g30 -10g30: 14X6 (cô Thủy dậy lý thuyết) – Từ 10g30 -11g30: 14X7 (thầy Tùng dậy lý thuyết) Chiều thứ 5, ngày 30/11 tại H804: – Từ 13g30 -14g30: LT16X1CQ (thầy Hùng dậy lý thuyết) – Từ 14g30 -15g30: LT16X2CQ (thầy Lượng dậy lý thuyết) – Từ 15g30 -16g30: TC (thầy Hùng dậy lý thuyết) SÁng thứ 6, ngày 1/12 tại H1004: – Từ 8g30 -10g0: 14X1 (thầy Huy Hoàng dậy lý thuyết) – Từ 10g00 -11g30: 14X2 (thầy Quốc ANh dậy lý thuyết) Chiều thứ 6, ngày 1/12 tại H1004: : – Từ 13g30 -14g30: 14X3 (thầy Sơn dậy lý Đọc Thêm …

309 lượt xem

664 lượt xem

419 lượt xem

Báo cáo KT tiến độ Đồ án TN lần 01 khóa 2012X-XN đợt2

Khoa Xây dựng xin thông báo về kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 01 khóa 2012X, XN và các trường hợp khác đợt 2. Khoa yêu cầu các sinh viên trong diện bị cảnh cáo và khiển trách khẩn trương hoàn thành khối lượng ĐATN theo yêu cầu. 171114- Bao cao KTra TD1 Khoa 2012X&XN

326 lượt xem

380 lượt xem

803 lượt xem

597 lượt xem

182 lượt xem

Đề đồ án kết cấu thép 1 và 2 các lớp XD3302-LR1HK1,XD3302-LR2HK1,LTCCQ16X3,LTCCQ16X4

CHÚ Ý: Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận. Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CỦA CÁC LỚP Nhiem vu do an thep 1 lop XD3302-LR2HK1.pdf Nhiem vu do an thep 1 lop XD3302-LR1HK1.pdf Nhiem vu do an thep 2 lop LTCCQ16X3.pdf Nhiem vu do an thep 2 lop LTCCQ16X4.pdf

2.001 lượt xem

378 lượt xem