Lịch bảo vệ Đồ Án Thép

(Last Updated On: 09/11/2018)

SÁng thứ 5, ngày 30/11 tại H804:
– Từ 8g30 -9g30: 14X4 (thầy Nghĩa dậy lý thuyết)
– Từ 9g30 -10g30: 14X6 (cô Thủy dậy lý thuyết)
– Từ 10g30 -11g30: 14X7 (thầy Tùng dậy lý thuyết)
Chiều thứ 5, ngày 30/11 tại H804:
– Từ 13g30 -14g30: LT16X1CQ (thầy Hùng dậy lý thuyết)
– Từ 14g30 -15g30: LT16X2CQ (thầy Lượng dậy lý thuyết)
– Từ 15g30 -16g30: TC (thầy Hùng dậy lý thuyết)
SÁng thứ 6, ngày 1/12 tại H1004:
– Từ 8g30 -10g0: 14X1 (thầy Huy Hoàng dậy lý thuyết)
– Từ 10g00 -11g30: 14X2 (thầy Quốc ANh dậy lý thuyết)
Chiều thứ 6, ngày 1/12 tại H1004: :
– Từ 13g30 -14g30: 14X3 (thầy Sơn dậy lý thuyết)
– Từ 14g30 -15g30: 14X8 (cô Hòa dậy lý thuyết)
– Từ 15g30 -16g30: 14X5 (thầy Duẩn dậy lý thuyết)

Hotline TS : 0914.859.909