Tuyển sinh năm 2024 Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

(Last Updated On: 15/05/2024)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 4 CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA XÂY DỰNG DÀNH CHO THÍ SINH CÁC KHỐI A00, A01, D01 VÀ D07

Ngành Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới với nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tham gia. Ngành Xây dựng luôn luôn là cần thiết và được phát triển dù cho xã hội có thay đổi như thế nào. Ngành Xây dựng kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ và cả nghệ thuật.
Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo Kỹ sư xây dựng từ năm 1972, là cơ sở có truyền thống đào tạo ngành Xây dựng lâu đời thứ 3 trong cả nước. Số lượng giảng viên của Khoa hiện nay trên 100 giảng viên, trong đó có 16 Phó Giáo sư, 55 Tiến sĩ, 5 giảng viên đang tham gia công việc sau tiến sĩ tại nước ngoài.
Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh đại học xây dựng năm 2024 gồm 4 chuyên ngành với chỉ tiêu và hình thức xét tuyển như sau:

  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Mã ngành 7580201: 200 chỉ tiêu (20% xét tuyển học bạ)
  •  Xây dựng công trình ngầm đô thị – Mã ngành 7580201_1: 50 chỉ tiêu (40% xét tuyển học bạ)
  •  Quản lý dự án xây dựng – Mã ngành 7580201_2: 150 chỉ tiêu (40% xét tuyển học bạ)
  •  Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng – Mã ngành 7510105 : 50 chỉ tiêu (40% xét tuyển học bạ)

Các hình ảnh về hoạt động của Khoa Xây dựng:

https://tuyensinh.hau.edu.vn/Khoa-Xay-dung_vdkv-7.htm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN SINH:

Thông báo tuyển sinh của Trường:

https://hau.edu.vn/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-hinh-thuc-chinh-quy-nam-2024-cua-Truong-Dai-hoc-Kien-truc-Ha-Noi_n3671.html

Hãy liên hệ với Ban tuyển sinh của Khoa xây dựng để được tư vấn kỹ hơn:

  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng: 0964756999

link: https://kxd-dhkt.edu.vn/tuyen-sinh-50-chi-tieu-chat-luong-cao-nganh-cong-nghe-ky-thuat-vat-lieu-xay-dung/

  • Chuyên ngành Xây dựng Công trình ngầm đô thị: 0985345900

link: https://kxd-dhkt.edu.vn/tuyen-sinh-50-chi-tieu-chat-luong-cao-nganh-xay-dung-cong-trinh-ngam-do-thi-2024/

  • Chuyên ngành Quản lý dự án Xây dựng: 0975527523 hoặc 0948877187

link: https://kxd-dhkt.edu.vn/tuyen-sinh-150-chi-tieu-chat-luong-cao-nganh-quan-ly-du-an-xay-dung-2024/

  • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 0968567234

link: https://kxd-dhkt.edu.vn/tuyen-sinh-200-chi-tieu-chat-luong-cao-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-2024/

Tư vấn chung: 0914859909

E-mail: [email protected]

Website: https://kxd-dhkt.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khoaxaydung.kientruchanoi/

 

 

Hotline TS : 0914.859.909