ThS. Vũ Huy Hoàng

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:              VŨ HUY HOÀNG  
2. Năm sinh:               1976                                                   3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:               Không                                                Năm được phong:

  Học vị:                   Thạc sĩ                                               Năm đạt học vị:  2004

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:         Không

Chức vụ hiện nay:                  Không

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0912348810
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – Trung Quốc Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1999
Thạc sỹ Đại học kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2004
Tiến sỹ Không
Thực tập sinh khoa học Không

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Trung Tốt Tốt Tốt Tốt
2  Anh Khá Khá Tốt Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
6/1999 ~12/2003 Kỹ sư xây dựng Thiết kế kết cấu công trình Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc HN
12/2003- nay Giảng viên Giảng dạy các môn học của bộ môn Kết cấu thép, gỗ Khoa xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Đánh giá sai số nội lực trong phương pháp tính dây mềm không giãn và dây mềm đàn hồi trên các gối cố định Tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2012
2 Khảo sát sự làm việc của hệ giằng mảnh trong nhà công nghiệp sử dụng khung thép nhẹ Đồng tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2014
3 Xác định đường kính nút cầu đặc liên kết bu lông có góc giữa hai thanh là tù Tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2015
4 Tải trọng tĩnh tương đương với tác dụng nổ của bom đạn thông thường tác dụng lên tầng hầm phòng không Đồng tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1 Không

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1 Không    
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Lập quy trình hướng dẫn đồ án thép 1 sử dụng chương trình hỗ trợ thông đồ án  2015 -2016  Không Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Không
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Không
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1 Không
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

 

Hotline TS : 0914.859.909