ThS. Hoàng Ngọc Phương

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: HOÀNG NGỌC PHƯƠNG                                
2. Năm sinh: 1988                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: hoangngocphuongkt@gmail.com
8. Mobile: 0968 567 234
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN2011
Thạc sỹTrường Đại học kiến trúc Hà nộiXây dựng DD&CN2014
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng Anh TBTB TBTB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2012 – 2022Khoa Xây dựng Kết cấu thép – gỗTrường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
2.1Xác định hệ số hình dạng của một số tiết diện trong kết cấu thép đồng tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ISSN 1859-350X

Số 20/ 12.2015

12/2015
2.2Xác định chuyển vị của dầm thép tĩnh định trong giai đoạn chảy dẻo đồng tác giả Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD, tập 10 số 2, 31-3715/3/2016
2.3Tính toán chi tiết chân cột nhà công nghiệp nhẹ theo tiêu chuẩn Mỹtác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 42 trang 40 ISSN 1859-350X 17/11/2021

 

2.4Xác định hệ số chiều dài tính toán của các thanh dạng thontác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 43 trang 30 ISSN 1859-350X18/3/2022
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
4.1Tài liệu giảng dạy “Thực hành tính toán kết cấu thép phần 1”Đồng tác giả2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

   
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Thực hành tính toán kết cấu thép phần 12019-2020 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu2019-2020 Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng