ThS. Nguyễn Danh Hoàng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Nguyễn Danh Hoàng                                
2. Năm sinh: 1988                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: danhhoangdchau@gmail.com
8. Mobile: 0977 959 078
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN2011
Thạc sỹTrường Đại học kiến trúc Hà nộiXây dựng DD&CN2015
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng Anh TBTB TBTB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2012 – 2022Giảng viên Kỹ thuật Xây dựngTrường Đại học Kiến trúc Hà nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
2.1Một số yêu cầu cấu tạo kháng chấn đối với kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2013
2.2Tính toán bản đế chân cột tròn theo quy phạm Hoa Kỳ Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2017
2.3Cấu tạo và tính toán chân cột liên kết ngàm trong nhà cao tầng theo tiêu chuẩn JGJ 99-98Đồng tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2018
2.4Tính toán liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu EN 1993-1-8 Tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2019
2.5Ảnh hưởng của sườn ngang đến khả năng chịu cắt của dầm bản tổ hợp khi tính toán theo tiêu chuẩn châu âu EN1993-1-5Tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2020
2.6Tính toán bu lông neo trong bê tông theo tiêu chuẩn hoa kỳ ACI 318-08Tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2021
2.7Ảnh hưởng của biến dạng cắt đến lực nén tới hạn của cột rỗng thanh giằng 2 nhánh khi tính theo tiêu chuẩn Việt Nam 5575-2012 và tiêu chuẩn châu âu EN 1993Tác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2022
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
4.1Tài liệu giảng dạy Kết cấu thép nhà cao tầngĐồng tác giả2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Lập quy trình hướng dẫn đồ án thép I sử dụng chương trình hỗ trợ thông đồ án2016Nghiên cứu khoa học cấp trườngĐã nghiệm thu – xuất sắc
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng