Hội thảo Khoa học: Vật liệu, Kết cấu, Công Nghệ và Quản lý Xây dựng, Kiểm định Công trình – MSC 2024 (thông báo số 1)

(Last Updated On: 08/06/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ và Quản lý xây dựng, Kiểm định công trình – 2024” (Materials, Structures, Construction Technology and Management, Construction Inspection – MSC 2024). Chủ đề Hội thảo là “Xây dựng trong thời đại công nghệ số”.

Hội thảo là diễn đàn để nhà nghiên cứu, chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên viên trong ngành xây dựng chia sẻ kiến thức và kết quả nghiên cứu và ứng dụng.

 Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Quản lý xây dựng;
  • Quản lý và phát triển đô thị bền vững trong nền kinh tế số;
  • Vật liệu và kết cấu công trình;
  • Công nghệ và tổ chức thi công xây dựng;
  • Kiểm định công trình;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành xây dựng;
  • Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng.

Ngôn ngữ Hội thảo: tiếng Anh và tiếng Việt

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Các mốc thời gian:

15/7/2024 Hạn nộp báo cáo toàn văn
13/9/2024 Tổ chức Hội thảo

Địa điểm tổ chức:

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km.10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ: Ban Thư ký Hội thảo MSC 2024

TS. Trần Thị Thúy Vân     (Khoa Xây dựng)

ThS. Nguyễn Xuân Chiến (Khoa Quản lý đô thị)

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng   (Khoa Công nghệ thông tin)

DĐ: +84 (0)932.238.019

DĐ: +84 (0)393.816.430

DĐ: +84 (0)972.105.241

Email: [email protected]

Thể lệ báo cáo: Xem file gửi kèm bên dưới

MSC 2024-Quy cach bao cao

MSC 2024-Template

Các báo cáo đạt yêu cầu sau phản biện sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc gửi Tạp chí có chỉ số ISSN theo đề xuất của Ban khoa học.

       Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên viên trong ngành xây dựng gửi báo cáo tham gia Hội thảo.

                                                                                                               Hà Nội, ngày 30 tháng  5 năm 2024

                                                                                                                             T/M BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                     Hiệu trưởng                                                                                                                                                                                          (đã ký)

Hotline TS : 0914.859.909