Thông báo mở lớp học phần Thực tập trắc địa phục vụ xét giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2

(Last Updated On: 25/01/2022)

Phòng đào tạo và Khoa Xây dựng thông báo:

Do thời gian vừa qua, học phần Thực tập Trắc địa không thể mở lớp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để sinh viên có thể hoàn thành học phần Thực tập trắc địa, phục vụ xét giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 NH 2021-2022, phòng Đào tạo đã mở một số lớp học phần Thực tập trắc địa, thời hạn đăng kí tín chỉ là từ: 25/1/2022-29/1/2022. Sinh viên có nhu cầu lưu ý đăng kí.

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909