Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khoa Xây dựng năm học 2019-2020 (Lịch bảo vệ lại)

(Last Updated On: 28/09/2020)

NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY BẢO VỆ LẠI HP THỰC TẬP TN:

 1. Đỗ Văn Thái (2016X3)
 2. Lê Đình Chất (2016X3)
 3. Vũ Trí Tân (2016X9)
 4. Nguyễn Sỹ Nguyên (2016X9)
 5. Nguyễn Xuân Bách (2016X9)
 6. Nguyễn Tiến Dũng (2016X9)
 7. Nguyễn Bá Đạo (2016X9)
 8. Phạm Hoài Nam (2016X9)
 9. Nguyễn Tiến Thành (2016X9)
 10. Phùng Đức Phương (2016X9)
 11. Trịnh Duy Thắng (2016X8)

Thời gian: 09h00 thứ Ba, ngày 29/9/2020.

Địa điểm: Phòng họp Khoa Xây dựng

********************************************************************************************

Thời gian bảo vệ học phần thực tập tốt nghiệp: 08h30 thứ Hai, ngày 28/9/2020.

Địa điểm:

LỚP TC XD6301_16X1: H2.05

LỚP TC XD6301_16X2: H2.05

LỚP TC XD6301_16X3: H4.05

LỚP TC XD6301_16X4: H4.05

LỚP TC XD6301_16X5: H5.01

LỚP TC XD6301_16X6: H5.01

LỚP TC XD6301_16X7: H5.02

LỚP TC XD6301_16X8: H5.02

LỚP TC XD6301_16X9: H8.05

LỚP TC XD6302_16XN: H8.05

LỚP TC XD6303_16VL: H4.01

Đề nghị các sinh viên hoàn thành báo cáo TTTN và GVHD hoàn thành việc nhận xét và chấm điểm quá trình (có phiếu nhận xét và chấm điểm quá trình của GVHD đóng sau tờ bìa trong quyển báo cáo).

Trân trọng cảm ơn!

************************************************************************************************************************************************

Tất cả sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đúng 09h30 ngày  thứ Hai, 31/8/2020 có mặt tại phòng U401 để nhận quyết định và nghe phổ biến quy định thực tập TN.

Danh sách sinh viên từng đoàn ngành X, XN xem file đính kèm: Danh sách đoàn TTTN 16X-XN

Trân trọng thông báo!

************************************************************************************************************************************************

 1. Theo dự kiến kế hoạch đào tạo năm 2020-2021, Khoá 2016X&XN sẽ đi thực tập tốt nghiệp 04 tuần từ tuần 01 (31/8/2020) đến hết tuần 04 (26/9/2020). Để tạo thuận lợi cho đợt thực tập, Khoa Xây dựng cho phép sinh viên khoá 2016X&XN tự liên hệ địa điểm thực tập với các yêu cầu sau:

– Một nhóm thực tập có số lượng người từ  05 đến 07 sinh viên.

– Địa điểm thực tập: Các Công ty Xây dựng, các Tổng công ty xây dựng, các Công ty Tư vấn thiết kế, thẩm định, các Viện thiết kế, các công trường xây dựng, các nhà máy sản xuất cấu kiện kết cấu… tại Hà Nội.

– Sinh viên tự làm đơn xin thực tập (có mẫu kèm theo), có ý kiến và đóng dấu đồng ý của cơ quan tiếp nhận thực tập, ghi rõ địa điểm thực tập, danh sách sinh viên, điện thoại liên hệ và nộp về khoa Xây dựng trước ngày 15/8/2020.

– Các sinh viên không liên hệ được địa điểm thực tập sẽ được Khoa phân công.

 1. Đúng 8h30 sáng Thứ hai ngày 31/8/2020, tất cả SV khoá 16X&XN đủ điều kiện có mặt tại trường (địa điểm sẽ thông báo sau) để nghe phổ biến kế hoạch, nội dung thực tập và nhận quyết định thực tập tốt nghiệp.
 2. Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp của khóa 16X&XN: Dự kiến tất cả sinh viên sẽ tập trung để bảo vệ thực tập tốt nghiệp theo các tiểu ban vào tuần 04 từ 21/9/2020 đến 26/9/2020 (Thời gian và địa điểm cụ thể Khoa sẽ thông báo đến các lớp trưởng, trên trang web của Khoa (kxd-dhkt.edu.vn) và tại bảng tin của Khoa).
 3. Trong thời gian thực tập Tốt nghiệp, Khoa Xây dựng sẽ tổ chức xét tư cách tốt nghiệp cho SV khoá 16X&XN theo quy chế, sinh viên cần hoàn tất các môn học và nghĩa vụ tài chính với Nhà trường trước khi được xét tốt nghiệp. Đề nghị các lớp trưởng và SV khoá 16X&XN theo dõi những nội dung chi tiết trên trang web của Khoa và tại bảng tin của khoa Xây dựng.
 4. Từ tuần 06 (28/9/2020) các SV đủ tư cách nhận ĐATN sẽ làm ĐATN. Để tạo điều kiện cho đợt làm ĐATN, Khoa Xây dựng cho phép các SV khoá 16X&XN tự sưu tầm đề tài tốt nghiệp (đề tài là các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình chuyên dụng đã, đang xây dựng trên toàn quốc hoặc đang ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công). Các đề tài phải có quy mô phù hợp với một ĐATN về diện tích, mặt bằng, số tầng, chiều cao…Các đề tài này cần có các bản vẽ kiến trúc (mặt bằng các tầng, tối thiểu 2 mặt cắt, tối thiểu 2 mặt đứng, chi tiết cấu tạo các lớp sàn, cầu thang, mặt bằng tổng thể…) và tài liệu khảo sát địa chất của công trình đó kèm theo.

Đề tài tốt nghiệp của sinh viên được dự kiến số tầng tương ứng với kết quả học tập như sau:
– Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 3.0; sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và trưởng khoa quyết định.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp > 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.7
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 7 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Các SV sưu tầm đề tài và tài liệu khảo sát địa chất nộp cho trợ lý đào tọa Khoa Xây dựng trước ngày 13/9/2020 để Khoa xem xét và duyệt. SV không sưu tầm được đề tài hoặc các đề tài không được duyệt sẽ được Khoa phân công đề tài TN.

Điều kiện nhận ĐATN:

SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TBTL >= 1.95 VÀ CÒN NỢ KHÔNG QUÁ 2 HỌC PHẦN (ĐÃ HỌC NHƯNG CHƯA QUA MÔN);

Đơn xin TTTN

Đề cương TT TN NGÀNH XDDD

Đề cương TTTN CTN ĐÔ THỊ

KHOA XÂY DỰNG LƯU Ý 1 SỐ VẤN ĐỀ SAU VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ NHÓM VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:

1. Việc đăng kí các nhóm và địa điểm thực tập là để tạo điều kiện cho sinh viên trong vấn đề đi lại và thực tập. Điều này là không bắt buộc. Các công trình không đạt yêu cầu về địa điểm và quy mô sẽ không được xét duyệt.

2. Các sinh viên không đăng kí sẽ được Khoa phân công địa điểm thực tập đầy đủ, do các thầy cô trong khoa liên hệ.

3. Các trường hợp có tiêu cực trong quá trình liên hệ và thực tập cần được phản ánh kịp thời về VP Khoa XD.

Trân trọng cảm ơn.

*******************************

Hotline TS : 0914.859.909