Thông báo về việc đăng kí đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

(Last Updated On: 20/07/2019)

Giới thiệu về hoạt động NCKH của sinh viên:

Tham gia nghiên cứu khoa học là một hoạt động rất có ích của sinh viên. Qua NCKH các em có kiến thức tốt hơn cho nghề nghiệp của mình và xây dựng kỹ năng NCKH. Mỗi năm học Nhà trường đều duyệt một số đề tài NCKH do sinh viên thực hiện. Khoa Xây Dựng kêu gọi các em quan tâm đến hoạt động này.

Các em sinh viên có thể tự đề nghị các Thầy Cô hướng dẫn để tìm tài liệu và xây dựng đề cương nghiên cứu ngay từ dịp hè. Các đề tài được duyệt sẽ được ký Hợp đồng có kinh phí thực hiện.

Năm hc 2019-2020 khoa Xây Dng có 2 đợt đăng ký đề tài:
Đợt 1: Trong tháng 7/2019
Đợt 2: Trong tháng 9/2019
Các
đề cương NCKH sẽ được Hi đồng Khoa hc KXD xét duyt trước khi Nhà Trường ký hp đồng vi nhóm sinh viên. Do vy, Khoa khuyến khích các em đăng ký sm để đề tài được duyt sm. Các em có thtrin khai đề tài tkhè (hc kỳ các em có nhiu thi gian cho NCKH hơn).
Các
đề xut đăng ký NCKH (theo mu đính kèm) cn được gi đến văn phòng KXD hoc gi đến địa chemail này [email protected]. Khoa Xây Dng sxét duyt đề cương đợt 1 vào đầu tháng 8/2019 do vy mong các em đăng ký đề tài trong tháng 7/2019

Mẫu phiếu đăng ký đề tài NCKH và danh mục đề tài của các năm học trước xem các file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Quy định về trình bày NCKH sinh viên

Mẫu phiếu đăng kí NCKH 2019

Danh mục tham khảo đề tài các năm trước:

Danh mục Đề tài NCKH SV 2018

Danh mục Đề tài NCKH SV 2017

Danh mục Đề tài NCKH SV 2016

Danh mục Đề tài NCKH SV 2015

Danh mục Đề tài NCKH SV 2014

Danh mục Đề tài NCKH SV 2013

Hotline TS : 0914.859.909