Công ty xăng dầu khu vực I tuyển dụng kỹ sư xây dựng

(Last Updated On: 17/03/2021)

Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu khu vực I có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng làm việc tại Phòng quản lý kỹ thuật.

Chi tiết thư tuyển dụng vui lòng xem tại file đính kèm: Thông báo tuyển dụng – XN 1

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909