Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Visicons (Vinaconex 6)

(Last Updated On: 22/06/2018)

Khoa xây dựng xin thông báo tới các kỹ sư xây dựng và các em sinh viên thông báo tuyển dụng của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Visicons (Vinaconex 6).

Công ty Visicons tuyển dụng 10 kỹ sư XD và 05 KTS để phục vụ công tác sản xuất và thi công của đơn vị.

Chi tiết xem file định kèm.

Thông báo tuyển dụng – Vina6

Xin trân trọng cảm ơn!

Hotline TS : 0914.859.909