Thông báo tuyển dụng – Công ty CP Ecoba Việt Nam

(Last Updated On: 01/02/2021)

Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam thông báo tuyển dụng 5 kỹ sư đã tốt nghiệp tại Khoa Xây Dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, các chi tiết vể vị trí tuyển dụng và yêu cầu… xin được xem file đính kèm bên dưới.

Trân trọng!

Hotline TS : 0914.859.909