fbpx

Author Archives: tc tc

ThS. Võ Hải Nhân

1. Họ và tên: VÕ HẢI NHÂN                2. Năm sinh:  15 tháng 02 năm 1979                                    3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị:  Thạc sỹ                                                                […]

ThS. Lê Huy Sinh

ThS. Lê Huy Sinh 1.        Họ và Tên: Lê Huy Sinh 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN […]

ThS. Cù Huy Tình

ThS. Cù Huy Tình 1.        Họ và Tên: Cù Huy Tình 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Ths 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến Trúc Xây dựng Cao học 2002 ĐH Kiến Trúc Xây […]

TS. Đào Minh Hiếu

1. Họ và tên: Đào Minh Hiếu 2. Năm sinh: 29/10/1979 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2018 5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên 6. Điện thoại: 0912534406     E-mail: Hieu98_x4@yahoo.com 7. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo TT Tên công trình Là tác giả […]

Ths. Lê Bá Sơn

Ths. Lê Bá Sơn 1.        Họ và Tên: Lê Bá Sơn 2.        Chức vụ: Giảng Viên Bộ môn công nghệ và tổ chức thi công 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo: 2003-2008   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại […]

Ts. Nguyễn Văn Đức

Ts. Nguyễn Văn Đức LÝ LỊCH KHOA HỌC   1.        Họ và Tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC 2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kĩ thuật 3.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 Đại học Xây dựng Matxcơva Xây dựng dân dụng và […]

Ths.Phạm Quang Vượng

Ths.Phạm Quang Vượng 1.        Họ và Tên:  Phạm Quang Vượng 2.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 3.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2010 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng và công nghiệp             […]

Ths. Lê Hồng Dương

Ths. Lê Hồng Dương 1.        Họ và Tên: Lê Hồng Dương 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt […]

ThS. Tường Minh Hồng

1. Họ và tên:                TƯỜNG MINH HỒNG 2. Năm sinh:                       1983                                               3. Nam/Nữ:  Nữ 4. Học vị:                          Thạc sỹ                                       Năm đạt học vị:  2010 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Mobile:   0912166238     E-mail:   minhhong1905@gmail.com 7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà […]

ThS. Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên: Nguyễn Quang Vinh –    Năm sinh: 1978 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –    Email: –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699