Monthly Archives: September 2022

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.3)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp NH 2022-2023 – Lịch bảo vệ (Cập nhật)

  THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Theo thời khóa biểu của [...]

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2021-2022

Khoa Xây dựng rất vui mừng thông báo:    Theo quyết định số 197/QĐ – [...]

Thông báo kết quả điểm trúng tuyển Đại học – Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ngày 16/9/2022, Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy Trường [...]

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.2)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.1)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Hotline TS : 0914.859.909