Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2019

Khoa Sau đại học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2 năm 2019. Xin trân trọng thông báo. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm vào trang facebook khoa Sau đại học. Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2 Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ https://www.facebook.com/PGFHau/?ref=br_rs https://www.facebook.com/PGFHau/?ref=br_rs

67 lượt xem

Thông báo về việc đăng kí đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Giới thiệu về hoạt động NCKH của sinh viên: Tham gia nghiên cứu khoa học là một hoạt động rất có ích của sinh viên. Qua NCKH các em có kiến thức tốt hơn cho nghề nghiệp của mình và xây dựng kỹ năng NCKH. Mỗi năm học Nhà trường đều duyệt một số đề tài NCKH do sinh viên thực hiện. Khoa Xây Dựng kêu gọi các em quan tâm đến hoạt động này. Các em sinh viên có thể tự đề nghị các Thầy Cô hướng dẫn để tìm tài liệu và xây dựng đề cương nghiên cứu ngay từ dịp hè. Các đề tài được duyệt sẽ được ký Hợp đồng có kinh phí thực hiện. Năm học 2019-2020 khoa Đọc Thêm …

680 lượt xem