Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2019

Khoa Sau đại học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Xin trân trọng thông báo.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm vào trang facebook khoa Sau đại học.

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ

https://www.facebook.com/PGFHau/?ref=br_rs

https://www.facebook.com/PGFHau/?ref=br_rs