Thông Báo


THÔNG BÁO SINH VIÊN

1 2 8

THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN

Đăng ký xét công nhận PGS năm 2017

Kính gửi các thầy, cô Căn cứ theo thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (KXD đã gửi file ngày 11/7/2017), Kính đề nghị các...
1 2 4

 

1.456 lượt xem