TRANG CHỦ

TIN NỔI BẬT

Không có.

TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG

Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo kĩ sư sau đây. Sự lựa chọn phải được quyết định khi bạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường....

Thời Gian Tiết Học

Ban Ngày Tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bắt đầu 6h55 7h45 8h35 9h30 10h20 11h10 12h05 12h55 13h45 14h40 15h30 16h20 Kết thúc 7h40 8h30 9h20 10h15 11h05 11h55 12h50 13h40 14h30...

96.902 lượt xem