Thông Tin Các Bộ Môn

Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng
GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN
Bộ môn Cơ lý thuyết

Trưởng bộ môn

TS. Hoàng Văn Tùng

Danh sách giảng viên bộ môn

6

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu

Danh sách giảng viên bộ môn

5

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng

Phụ trách bộ môn

TS. Nguyễn Việt Cường

Danh sách giảng viên bộ môn

4

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép – Gạch đá

Trưởng bộ môn

TS. Phạm Phú Tình

Danh sách giảng viên bộ môn

22

 

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

Trưởng bộ môn

TS. Vũ Bích Quyên

Danh sách giảng viên bộ môn

17

 

 

 

6

 

 

 

11

 

 

 

Bộ môn Địa kỹ thuật

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vương Văn Thành

Danh sách giảng viên bộ môn

20

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

15

 

 

 

 Bộ môn kết cấu thép – gỗ

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vũ Quốc Anh

Danh sách giảng viên bộ môn

 19

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

 

12

 

 

 

Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Lê Anh Dũng

Danh sách giảng viên bộ môn

19

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

16

 

 

 

Bộ môn Công trình ngầm đô thị.

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Công Giang

Danh sách giảng viên bộ môn

6

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Bộ môn Máy xây dựng

Trưởng bộ môn

ThS. Đoàn Đình Điệp

Danh sách giảng viên bộ môn

5

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

278 lượt xem