Tuyển sinh Đại học năm học 2019 – Khoa Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội

Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng thông báo về Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2019. Chi tiết vui lòng tham khảo tờ rơi đính kèm bài viết này.

Trân trọng cảm ơn!