Giới thiệu bộ môn vật liệu xây dựng

(Last Updated On: 06/11/2018)

Bộ môn vật liệu xây dựng thuộc Khoa xây dựng – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội được thành lập với chức năng và nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, thạc sỹ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

 BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG – KHOA XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên bộ môn vật liệu xây dựng

  1. Chức năng và nhiệm vụ

Bộ môn vậtliệu xây dựng thuộc Khoa xây dựng – Trường Đại Học Kiến TrúcHà Nội được thành lập với chức năng và nhiệmvụ đào tạo kỹ sư, thạc sỹ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngvà giảng dạy đại học các môn vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí và hoàn thiện,thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng cho các khoa khác trong trường.Bộ môn cũng tham gia giảng dạy sau đại học các môn vật liệu xây dựng mới vàcông nghệ bê tông, đồng thời cũng giảng dạy cho các hệ khác(chuyên tu, vừa làm vừa học, liên thông…)

Trải quaquá trình phát triển bộ môn vật liệu xây dựng đã có nhiều đóng góp cho việc đào tạocác thế hệ kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư phục vụ cho công cuộcxây dựng và hội nhập quốc tế.

  1. Nghiên cứu khoahọc

Bộ môn đãthực hiện các công trình nghiên cứu khoa học các cấp và chuyển giao công nghệtrong lĩnh vực vật liệu xây dựng như : Bê tông nhẹ chất lượngcao, chất liệu trang trí, công nghệ xi măng, gốm sứ xây dựng…và hướngdẫn nghiên cứu khoa học sinh viên.

  1. Hợp tác trong nước và quốc tế

Bộ môn vậtliệu xây dựng rất coi trọng công tác hợp tác, liên kết đào tạogiữa các trường ( Đại học xây dựng, Đại học bách khoa Hà Nội, Đại học bách khoa Thành Phố HCM…) và định hướngmở rộng hợp tác quốc tế nhằm mục đích phục vụ công tác đào tạovà nghiên cứu của bộ môn, cũng như chuyển giao công nghệ.

  1. Đội ngũ giảngviên

Bộ môn vậtliệu xây dựng có tổng 9 cán bộ, đều có trình độ từ đại học trở lên, bao gồm có 1 Phó giáo sư, 2 Tiến sỹ, 3 Thạc sỹ, 3 kỹ sư và nhiều giảng viên thỉnhgiảng ở một số trường đại học trong nước.

Chủ nhiệmbộ môn hiện tại : TS. Nguyễn Duy Hiếu

 

STT Họ và tên học hàm/ học vị Môn học giảng dạy Chức vụ công tác
1 Nguyễn Duy Hiếu GVC.TS Vật liệu xây dựng, công nghệ chất kết dính vô cơ, vật liệu polyme-compozite, Hóa silicat, công nghệ hóa học, bê tông nhẹ chất lượng cao. Chủ nhiệm bộ môn VLXD.

Phó trưởng khoa xây dựng.

2 Nguyễn Minh Ngọc PGS.TS Vật liệu xây dựng, công nghệ bê tông, vật liệu trang trí và hoàn thiện, thí nghiệm và kiểm định công trình XD. Phó chủ nhiệm bộ môn VLXD.

Giám đốc TTTN và kiểm định CT.

3 Nguyễn Hữu Nhân KS Vật liệu xây dựng, công nghệ bê tông nhẹ, vật liệu cách nhiệt.  
4 Trương Thị Kim Xuân GVC.ThS Vật liệu xây dựng, công nghệ bê tông, bê tông nhẹ.
5 Nguyễn Việt Cường TS Vật liệu xây dựng, công nghệ bê tông.
6 Nguyễn Xuân Quý ThS Vật liệu xây dựng, Thiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựng, kỹ thuật nhiệt,
7 Đỗ Trọng Toàn ThS Vật liệu xây dựng, Công nghệ gốm xây dựng. Trợ lý khoa xây dựng
8 Phạm Thanh Mai KS Vật liệu xây dựng, công nghệ chất kết dính vô cơ, vật liệu polyme-compozite.
9 Nguyễn Khắc Kỷ KS Vật liệu xây dựng, công nghệ gốm xây dựng, kỹ thuật nhiệt.
  1. Cơ </s pan>sở vật chất, phòng thí nghiệm.

Bộ môn đãbiên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho việc đào tạovà nghiên cứu. Bộ môn có phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho việc nghiêncứu của các cán bộ và các em sinh viên.

  1. Định hướng phát triển trong tương lai:

Tiếp tụcxây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyếtvà chuyên môn sâu đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất  trong thời kỳ mới.

Định hướng năm 2015 thành lậpKhoa vật liệu xây dựng – Trường Đại Học Kiến TrúcHà Nội.

Đẩy mạnhphong trào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệuxây dựng của giảng viên và sinh viên đáp ứng nhu cầu cho ngành xây dựng hiện đại.

Mở rộng mốiquan hệ hợp tác giữa các trường, các doanh nghiệptrong nướcvà quốc tế tạo điều kiện giao lưu học hỏi, liên kết đào tạo,học hỏi thực tế sản xuất.

Tiếp tụcnghiên cứu phương pháp giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy theo kịpvới sự phát triển của khoa học công nghệ, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.

  1. Liên hệ

Bô môn vậtliệu xây dựng – Khoa xây dựng – Trường Đại Học Kiến TrúcHà Nội

Địa chỉ :Km số 10 – Đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại:  0912.396.397

E-mail : [email protected]

Hotline TS : 0914.859.909