Category Archives: Thông Báo Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

Thông báo về việc đăng ký Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Tham gia nghiên cứu khoa học là một hoạt động rất bổ ích của sinh [...]

Danh mục đề tài NCKH sinh viên các năm

Danh mục đề tài NCKH SV 2012-2013 Danh mục đề tài NCKH SV 2013-2014 Danh [...]

Thông báo về việc tổ chức Workshop “GIỚI HẠN NÀO CHO CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG”

Chương trình Workshop do Khoa Xây Dựng phối hợp với LCĐ Sinh Viên Khoa Xây [...]

Thông báo đăng kí Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

Giới thiệu về hoạt động NCKH của sinh viên: Tham gia nghiên cứu khoa học [...]

2/11/2017-Cập nhật danh sách đề tài NCKH sinh viên khoa Xây dựng năm học 2017-2018

QĐ thực hiện đề tài NCKHSV 17-18 2017-Mau phieu dang ky de tai NCKH SV [...]

Hotline TS : 0914.859.909